ประวัติความเป็นมาของการบริหารแบบฤาษีดัดตนที่ปรากฏเริ่มเมื่อครั้งพระพุทธบาท

ตามที่กล่าวมา ในด้านการแพทย์แผนไทยระบุว่าฤาษีเป็นนักบวชพวกหนึ่งที่มีมาก่อนพุทธกาลโดยการสละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรต เพื่อแสวงหาความสุขสงบตามป่าเขานะคะด้วยการบำเพ็ญเพียรภาวนาการนั่งสมาธิอยู่เป็นเวลานานๆทำให้มีอาการปวดเมื่อยการไหลเวียนของเลือดและลมและเส้นต่างๆเกิดติดขัดนะคะจนเกิดโรคภัยและอาการต่างๆตามมาการดัดตนจึงช่วยบรรเทาความผ่อนคลายและฟื้นฟูสมรรถนะของร่างกายให้เป็นปกติได้นะคะเก้าอี้นวดเท้าตามสัดฤาษีดัดตนของไทยนั้นอาจมีส่วนที่คล้ายกับสัตว์โยคะของอินเดียด้วยนะคะแต่ท่าฤาษีดัดตนของไทยส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่สุภาพค่ะไม่ผาดโผนหรือฝืนทนจนรุนแรงเกินไปนะคะถ้าดัดตนของไทยเรานี้มาเป็นค่าดัดตามอริยบทของคนไทยที่สามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้แบบง่ายๆค่ะประวัติความเป็นมาของการบริหารแบบฤาษีดัดตนที่ปรากฏเริ่มเมื่อครั้งพระพุทธบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพธารามปัจจุบันก็คือวัดพระธาตุพนมวิมลมังคลารามนะคะเมื่อปีพศ. 2331 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รวบรวมตำรับยาเป็นรูปปั้นฤาษีดัดตนเพื่อเป็นวิทยาทานแก่พสกนิกรค่ะแต่รูปปั้นที่จัดสร้างในคราวนั้นปั้นด้วยดินจึงเสียหายเสื่อมโทรมไปง่ายค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.020-627711