เก้าอี้ไม้ทำให้ธุรกิจนวดแผนไทยการบริการที่ดีขึ้น
เก้าอี้ไม้ทำให้ธุรกิจนวดแผนไทยเริ่มที่จะมีชื่อเสียงมากขึ้นเพราะการบริการที่ดีและการนวดที่ถูกจุดทำให้คลายความเมื่อยล้าคลายความเครียดได้จึงทำให้มีคนมาใช้บริการกันมากขึ้นดังนั้นการซักประวัติผู้รับบริการนวดก่อนการนวดของผู้นวดเป็นสิ่งสำคัญมาก ผู้นวดจำเป็นต้องซักประวัติของผู้ถูกนวดทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง หรืออันตราย ที่จะเกิดกับผู้รับการนวดที่จะตามมาภายหลังอีกครั้ง อาการต่างๆ ที่ไม่สามารถนวดได้ ที่หมอนวด ผ่านการเรียนนวดแผนไทยจะรู้ว่าอาการหรือโรคใดบ้างที่ห้ามนวดและ ความเสี่ยงต่างๆ ไม่ควรนวดค่ะ