องค์ประกอบหลักในการบำบัดนวด

สปา กัน ซึ่งสปานั้นหมายถึง การบำบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิธีทางธรรมชาติ ที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลักในการบำบัดค่ะ และควบคู่ไปกับการบำบัดด้วยวิธีทางการแพทย์  เก้าอี้นวดเท้าคือการสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย เติมความสดใสให้กับสถานที่ด้วยสีเขียว จากต้นไม้นานาชนิดแต่งแต้มสีสันสวยๆด้วยดอกไม้  เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยที่ประเทศไทยนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่สวยงามมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งดึงดูดน่าสนใจของนักท่องเที่ยวรวมทั้งการให้บริการด้านสุขภาพ

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.020-627711