การนวดไทยนั้นเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการตรวจการวินิจฉัยการบำบัด

การนวดไทยนั้น เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการตรวจการวินิจฉัยการบำบัดการส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพนะคะ  โดยวิธีการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง การประคบ และการเข้าอบตัวค่ะ  สารลูทีนและซีแซนทีนนะคะที่ช่วยให้บำรุงสายตาและยังป้องกันการเกิดต้อกระจกและการเสื่อมของจอประสาทตาได้ด้วยค่ะ เก้าอี้นวดเท้าการนวดไทยอาจจะแบ่งวัตถุประสงค์ได้ 2 ประเภทดังต่อไปนี้นะคะ 1 ก็จะเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายและ 2 จะเป็นการนวดเพื่อรักษาค่ะซึ่งการนวดเพื่อผ่อนคลายนั้นเป็นการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะคะส่วนการนวดเพื่อบำบัดรักษา นั้นจะเป็นการนวดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการบำบัดรักษาโรคนะคะหรือรักษาผู้ป่วยนั่นเองค่ะเช่นนวดแก้สะบักจมนวดแก้คอเคล็ด นอกจากนั้นแล้วการนวดไทยยังมีลีลาวิธีการนวดที่แตกต่างกันไปคือการนวดแบบราชสำนักและการนวดแบบเชลยศักดิ์ค่ะ