การใช้ฝ่ามือกดคลึงบริเวณที่มีกล้ามเนื้ออ่อน

การใช้ฝ่ามือกดคลึงบริเวณที่มีกล้ามเนื้ออ่อนที่ไม่สามารถใช้นิ้วกดได้หรือใช้บีบกล้ามเนื้อโดยการจับกล้ามเนื้อค่ะ 3 จะเป็นการใช้สันมือซึ่งเป็นการใช้สันมือออกแรงกดให้ลึกถึงกล้ามเนื้อและให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไปมาหรือเป็นการคลึงในลักษณะวงกลมนั้นเองค่ะโดยใช้สันมือสำหรับการทุบการสับเป็นการออกแรงกระตุ้นกล้ามเนื้ออย่างเป็นจังหวะนะคะ 4 จะเป็นการใช้อุ้งมือทั้งสองข้างหรือข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะคะในการดึงเพื่อยืดเส้นเอ็นของ ก้อนเนื้อทำให้ส่วนนั้นทำงานได้ตามปกติค่ะ การบิดเพื่อหมุนข้อต่อหรือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นให้ยืดออกทางด้านขวางการดัดเป็นการใช้ข้อต่อที่ติดการเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะ การใช้ศอกจะเป็นการใช้ศอกหรือการกดถึงบริเวณที่นิ้วมือกดไม่ถึงหรือจุดนั้นต้องมีการใช้น้ำหนักกฎแรงมากเช่นบริเวณกล้ามเนื้อบาดฝ่าเท้าเป็นต้นค่ะ การใช้เท้าเป็นการใช้เท้าเหยียบบริเวณที่มีกล้ามเนื้อนานาเช่นต้นขาห้ามใช้เท้าเหยียบไปที่สันหลังผู้ถูกนวดอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะอาจทำให้กระดูกสันหลังหักเกิดอันตรายต่ออวัยวะภายในได้เช่นกันค่ะ ในหลักวิชาการแพทย์แผนไทยก็จะบำบัดการเจ็บป่วยด้วยอาการต่างๆด้วยการใช้ยาหรือด้วยการนวดการกดดันบีบการกลึงการดึงตามจุดที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนได้เป็นปกติค่ะ ที่สำคัญขาดไม่ได้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการนวดไทยเก้าอี้นวดเท้าประกอบไปด้วยเบาะนวดหรือเตียงนวดไทยนะคะที่สามารถรองรับผู้นวดให้เกิดความผ่อนคลายและไม่เจ็บปวดหลังในขณะที่ทำการนวดด้วยค่ะ