การนวดกระตุ้นฝ่าเท้าหรือการกดจุดบริเวณฝ่าเท้า

การนวดกระตุ้นฝ่าเท้าหรือการกดจุดบริเวณฝ่าเท้าจะมีความสัมพันธ์กับการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายทั้งหมดซึ่งจะช่วยให้เกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายนั้นเกิดการผ่อนคลายลดความตึงเครียดกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดให้ไปเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยปรับสมดุลต่างๆภายในร่างกาย ระบบการทำงานของร่างกายเรานั้นซับซ้อนยิ่งนัก แต่ละส่วนของอวัยวะมีกลไกที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์ ภาวะกดดันในบางจุดบางบริเวณของร่างกายสามารถส่งผลให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยไปยังอีกส่วนได้ ซึ่งก็แน่นอนว่ามันหมายความว่าถ้าเราไม่ทำการกระตุ้นหรือบำบัดรักษาเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับในอีกจุดหนึ่งก็จะสามารถส่งผลดีไปยังส่วนที่มีปัญหาได้ ซึ่งประโยชน์ต่างที่จะได้รับจากการนวดกดจุดฝ่าเท้าเก้าอี้นวดเท้าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพดังนี้1.จะช่วยลดความเมื่อยล้าและผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณเท้า2.สามารถช่วยลดความตึงเครียดทำให้เกิดการผ่อนคลายของร่างกาย3.กระตุ้นให้เกิดการขับของเสียออกจากร่างกาย4.ช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น5.ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท6.ช่วยเสริมการทำงานภายในของอวัยวะต่าง ๆให้ทำงานได้ดีขึ้น 7.ช่วยให้สมองคลายเครียด ทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น8.มีผลต่อข้อและเอ็นต่าง ๆ ทำให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น