ทางเลือกที่รักษาอาการปวดตามตัวตามข้อต่างโดยใช้การนวดโบราณ

ทางเลือกที่รักษาอาการปวดตามตัว ตามข้อ ต่างโดยใช้การนวดโบราณ นวดฝ่าเท้าเข้าร่วมด้วยเพื่อช่วยกระตุ้นเพ่อรักษาอาการต่างๆโดยการกดจุดบริเวณฝ่าเท้าที่สะท้อนไปยังส่วนต่างๆในร่างกาย ช่วยในการผ่อนคลายบ่อยครั้งที่ผู้ถูกนวดจะเผลอหลับในขณะที่ถูกนวดเท้า เพราะนอกจากการนวด ที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วเก้าอี้นวดเท้าที่ลูกค้านั่งในการนวดนั้นจะได้รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นในการนวดกระตุ้นเพื่อรักษาอาการต่างๆ จะต้องนวดกระตุ้นพื้นที่สะท้อนของเส้นประสาท ช่องท้อง บริเวณกลางฝ่าเท้าก่อนทุกครั้ง ประมาณ 3-5 นาทีเพราะจะทำให้ระบบประสาทภายในร่างกายเกิดอาการผ่อนคลาย และช่วยให้ผลการรักษา ดีขึ้นจากนั้นจึงทำการนวดกระตุ้นพื้นที่สะท้อนบริเวณอื่นๆตามต้องการต่อไป