การตรวจรักษาแบบแพทย์แผนไทยทีมีมาตั้งแต่สมันโบราณ

การตรวจรักษาแบบแพทย์แผนไทย  จะเป็นการตรวจรักษาตามคัมภีร์โบราณคือดูเรื่องความสมดุลของธาตุทั้ง 4 อันได้แก่ดินน้ำลมไฟซึ่งจะพิจารณาจากธาตุเจ้าเรือนหรือธาตุประจำเดือนเกิดของคนไข้แต่ละคนธาตุประจำฤดูซึ่งยาบางชนิดอาจจะไม่เหมาะที่จะรับประทานในบางฤดูกาล ถ้าประจำวัยซึ่งจะขึ้นกับวัยของผู้ป่วยและพิจารณาอาการป่วยเช่นสีหน้าแววตาลักษณะผิวพรรณจากนั้นจึงทำการตรวจวิเคราะห์โรคต่อไป การตรวจรักษาแบบแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะเป็นการนำศาสตร์การตรวจของแพทย์แผนปัจจุบันมาใช้ในการตรวจคือมีการตรวจชีพจรวัดความดันวัดอุณหภูมิร่างกายซักประวัติคนไข้เช่นอาการสำคัญที่ทำให้มาพบหมอหรือเคยรับ การผ่าตัดหรือไม่ให้คนในครอบครัวมีโรคประจำตัวอะไรส่วนการวิเคราะห์โรคจะเป็นไปตามแบบแพทย์แผนไทยคือดูเรื่องความสมดุล ของ ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ภายในร่างกาย  เมื่อมีการวางแนวทางการให้บริการและจัดสรรพื้นที่จะเปิดร้านนวดสปาให้อุปกรณ์สปาต่างๆ เก้าอี้นวดเท้า เป็นต้นแล้วควรแบ่งสัดส่วนของแต่ละแผนก ว่ามีการให้บริการลูกค้ากี่ท่านและจะมีการให้บริการกี่เตียงนวดมีการนวดประเภทใดในสปาเมนูและทำรายการจัดซื้อออกเป็นหมวดหมู่จะต้องคำนึงถึงการบริการ การจัดร้านบรรยากาศและค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ ในการเปิดร้านค่ะ