การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการนวด

การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์เช่นเก้าอี้นวดเท้าเตียงสปาเบาะนวดเป็นต้นก็ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันเชื้อโรคเพื่อไม่ให้แพร่กระจายไปสู่ผู้บริการ แนวทางในการบริหารจัดการร้านสปาหรือธุรกิจสปานั้นจะต้องมีการบริหารทรัพยากรบุคคลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีแนวโน้มที่จะสามารถเพิ่มยอดขายหรือผลผลิตที่ดีให้องค์กรได้งานบริการเป็นงานที่ต้องทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจหลังจากที่ใช้บริการและในขณะที่ลูกค้าใช้บริการอยู่เพราะฉะนั้นในทุกขั้นตอนของการให้บริการแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่ผู้ประกอบการนั้นจะเริ่มต้นที่จะลงมือทำผู้ประกอบการนั้นควรที่จะต้องคอยศึกษาและมั่นทำความเข้าใจให้มากๆในตัวธุรกิจนี้ให้ลึกซึ้งมากๆ  เพื่อที่ผู้ที่สนใจทำธุรกิจนวดแผนไทยนั้นจะได้มีศักยภาพและคุณสมบัติที่เป็นพื้นฐานดังนี้อย่างเช่นควรที่จะมีใจรักในการให้บริการให้มากๆเพราะด้วยที่ว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจการของให้บริการถ้าผู้ประกอบการนั้นควรมีใจรักในงานด้านนี้ด้วยและที่สำคัญต้องมีความซื่อสัตย์จริงใจพูดจาไพเราะและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะรักษาได้ถูกต้องและถูกใจเพราะลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการนั้นก็หวังที่จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาด้วยกันทั้งนั้น