การกดนวดเพื่อรักษาโดยใช้เก้าอี้นวดเท้า

ในการกดเพื่อรักษาอาการใช้ขอบของนิ้วกดลงไปแล้วหมุนนิ้วตามเข็มนาฬิกากดลงไปลึกๆโดยมิทำให้เจ็บแล้วเน้นจุดที่เจ็บอย่างสั้นๆแล้วพักในการใช้นิ้วกดบางคนใช้กำมือให้นิ้วกางยื่นออกมาใช้ข้อนิ้วกดแทนนิ้วหัวแม่มือและบางรายใช้ไม้ทำเป็นแท่งกากะบาดใช้ปลายมนเรียบกดแทนนิ้วเป็นเครื่องทุ่นแรงแต่กรณีดังกล่าวต้องควบคุมน้ำหนักให้ดีอาจทำให้เจ็บมากและเป็นอันตรายต่อเส้นเอ็นที่เท้าได้สำหรับการนวดในร้านส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่สำคัญและขาดจะได้เสียในนั้นก็คือการนวดเส้นและการกดจุดหรือการใช้น้ำหนักกดลงไปบนต่างๆในร่างกายเพราะเชื่อว่าอวัยวะของร่างกายนั้นมีแนวสะท้อนอยู่บนส่วนต่างๆและเราสามารถกระตุ้นการทำงานของระบบนั้นได้ด้วยการกระตุ้นจุดสะท้อนบนฝ่าเท้า การนวดขาและการนวดเท้าจะช่วยลดอาการเมื่อยกล้ามเนื้อลดอาการเคล็ดขัดยอกบริเวณนิ้วเท้าก็เท้าและส้นเท้าวิธีการนวดในเบื้องต้นนั้นให้ผู้ถูกนวดนั่งบนเก้าอี้นวดเท้าที่สามารถปรับเอนให้ราบได้นิดหน่อยใช้หมอนหนุนรองศรีษะและให้ลูกค้าเหยียดขาให้ตรงปล่อยตามสบายหรืออาจจะมีการใช้เก้าอี้นวดเท้าเพื่อความสะดวกในการนั่งของลูกค้า