ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังปวดเอวในการใช้ชีวิตประจำวัน

ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันนั้นหลายคนส่วนใหญ่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดบ่าไหล่ปวดแขนปวดขาหรือมีอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนอกจากการไปพบแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อทำการรักษาตามอาการและในการรักษาทางด้านศาสตร์ของการนวดและมีหลายอาการที่หมอทางแพทย์แผนปัจจุบันอาจจะรักษาแล้วเห็นผลแต่เมื่อเวลาผ่านไปอาการเดิมก็กลับมาเป็นอีกอาการผิดปกติ ที่พบบ่อยในผู้ที่มารับบริการนวดเก้าอี้นวดเท้ามีดังนี้คืออาการปวดหลังเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากอาจปวดบริเวณบ้านเอวหรือกระเบนเหน็บปวดร้าวไปที่ขาเนื่องมาจากการอักเสบของกล้ามเนื้อเอ็นและเนื้อเยื่อหุ้มกระดูกอาการปวดหลังพบได้บ่อยในกลุ่มผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานและผู้สูงอายุการปวดหลังจึงเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความทุกข์ทรมาณให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างมากและปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดอาการปวดหลังปวดเอวในการใช้ชีวิตประจำวันการนอนในท่าที่ไม่เหมาะสมมีบุคลิกภาพที่ทำให้หลังค่อมเป็นผลให้มุมมองของกระดูกเชิงกรานซึ่งเกิดจากขอบบนของกระดูกกระเบนเหน็บทำมุมกับแนวระดับถ้าทำวงกว้างมากขึ้นการรับน้ำหนักของหมอนรองกระดูกผิดปกติไปทำให้เกิดการเสื่อมของหมอนรองกระดูกในที่สุด