นวดแผนไทยเพื่อช่วยให้การรักษาบำบัดหรือบรรเทาอาการต่างๆเห็นผลดียิ่งขึ้น

การนวดกดจุดเป็นการบำบัดรักษาที่สามารถทำได้ด้วยตนเองแต่หากมีองค์ความรู้ที่ไม่เพียงพอในข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติต่างๆซึ่งสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้เช่นการเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตรการนวดแผนไทยนวดกดจุดสะท้อนเท้า เป็นต้น เพื่อเป็นการนวดเสริมและกดจุดแก้อาการต่างๆปรับสมดุลระบบในร่างกายใช้ควบคู่กับการนวดแผนไทยเก้าอี้นวดเท้าเพื่อช่วยให้การรักษาบำบัดหรือบรรเทาอาการต่างๆเห็นผลดียิ่งขึ้นค่ะดังนั้นการนวดแผนโบราณจึงเป็นเสน่ห์ไทยพื้นบ้านที่ได้รับการยอมรับจากชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะในปัจจุบันกระแสสังคมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมดูแลสุขภาพการบำบัดอาการด้วยวิธีการทางธรรมชาติหรือการนวดแผนโบราณมากขึ้นและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับว่าสามารถลดความเครียดหรือผ่อนคลายบรรเทาอาการเจ็บป่วยความเมื่อยล้าได้หลายกลุ่มอาการหลายโรคจึงมีการพัฒนาการเรียนการสอนในด้านการนวดแผนโบราณ เรียนนวดแผนไทย ตามหลักวิชาการเพื่อมุ่งเน้นทักษะการนวดเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณและ การนวดก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ เป็นอาชีพ สามารถสร้างรายได้เช่นกัน