น้ำมันมะพร้าวอโลเวร่าสาหร่าย

การให้บริการการนวดของภาคใต้ใช้การนวดท่ามโนราห์ท่ามวยไชยาการนวดเปลือกหอยเดินกะลานวดด้วยหินนวดด้วยดีบุกนวดคบร้อนใบพลับพลึงนวดประคบเตารีดนวดด้วยน้ำมันมะพร้าวอุ่นนวดประคบร้อนด้วยน้ำมันมะพร้าวคั่วสดนวดไทยใช้ยานวดอิฐแดงเผาไฟ  การประคบมีส่วนผสมของหินทะเลส่วนผสมของทรายหินแม่น้ำผสมสมุนไพรซึ่งทำด้วยให้ประหยัดนะคะและมีน้ำหนักไม่ต้องใช้แรงกดมากประคบด้วยมะพร้าวร้อนเย็นไทยหินร้อนทรายร้อนหรือเกลือค่ะ  ส่วนการปกเยี่ยมอบสมุนไพรพื้นบ้านทรายร้อนคนร้อนร้อนจากน้ำแร่อบมะพร้าวทั้งนี้การอบในแต่ละครั้งควรมีการแจ้งชื่อสมุนไพรในการที่จะเข้ารับบริการให้ทราบก่อนนะคะ  การขัดควรอยู่ในเมนูเดียวกันหากเป็นไข่มุกก็ใช้มุกทั้งตัว R ใช้สาหร่ายน้ำมันมะพร้าวข้าวสังข์หยดขมิ้นมังคุดหรือเกลือทะเลค่ะ  การเพาะควรใช้วัสดุในท้องถิ่นใช้มะพร้าวอโลเวร่าสาหร่ายโคลนทะเลขมิ้นผงมุกของฝั่งอันดามันนะคะ  การแช่ควรให้เป็นไปตามวัสดุที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นเช่นน้ำแร่น้ำแร่ร้อนน้ำแร่เย็นน้ำทะเลน้ำสมุนไพรต้นกรุงต้นคว้าว่านยาทั้งนี้ภาคใต้การเที่ยวทะเลมักจะถูกแสงแดดทำร้ายผิวจึงควรใช้สมุนไพรที่ทำให้ตัวเย็นเช่นหัวคลุมหัวค้าเมื่อแช่จนหายเย็นแล้วจึงค่อยๆประคบพอรวยของเย็นเช่นสาหร่ายอโลเวร่า  ภาคใต้นิยมการอาบน้ำด้วยสมุนไพรอาบแสงตะวันอาบแสงจันทร์น้ำแร่น้ำพุร้อนเค็มน้ำพุร้อน  และจะนิยมตอกเส้นแบบชาวเลโดยใช้ไม้ไผ่ตันซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวเลค่ะอื่นนั้นจะเป็นการฝังทรายการหมักผมด้วยมะพร้าวหมักผมด้วยมะกรูดออกกำลังด้วยมวยไชยาจะเน้นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะ ส่วนการต้อนรับตามประเพณีวัฒนธรรมไทยของแต่ละภาคได้แก่กิริยามารยาทโดยเน้นเอกลักษณ์แหล่งใต้ไหว้สวยเลียมารยาทแบบไทยๆเนื่องจากเป็นมารยาทที่งดงามจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการทางนี้ให้เพิ่มในเรื่องของการใช้ภาษาในการให้บริการด้วยนะคะโดยสืบภาษาจะเน้นการทักทายแบบนอบน้อมผลใช้ภาษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารกับผู้ให้บริการได้โดยอาจจะใช้ภาษาต่างชาติสำเนียงใต้และการลงทะเบียนควรมีการสื่อสารกับผู้รับบริการให้ชัดเจนในเรื่องของการระบุข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้รับบริการก่อนนะคะ และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญต่อการนวดนี้จะเป็นอุปกรณ์สปา เก้าอี้นวดเท้า ที่ใช้ในการจัดทำสปาครั้งนี้ด้วยค่ะ