อาชีพการนวดผ่อนคลายและนวดเพื่อความงามเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าจับตามองเพราะมีแนวโน้มของการตลาดและความต้องการสูงในขณะที่มีอัตราการขยายตัวมากขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่การนวดแผนไทยแต่หากว่าจะมีเทคนิคการนวดที่หลากหลายขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของแต่ละที่ซึ่งได้มีการพัฒนาและคิดค้นจากผู้คนในพื้นที่นั่นนานๆเช่นการนวดทุยหนาหรือการนวดแบบจีนการนวดฮาวายเอี้ยนการนวดอายุรเวทในประเทศตะวันตกจะมีการยอมรับอาชีพการนวดมากขึ้นเพราะได้รับการทดสอบแล้วว่ามีผลดีทั้งต่อทางร่างกายและจิตใจ

มาตรฐานกิจการร้านนวดเพื่อสุขภาพที่ผู้ประกอบการควรจะต้องรู้

1. ตั้งอยู่ในทำเลที่มีความสะดวกปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2. ในกรณีที่มีการใช้พื้นที่ประกอบกิจการว่าคุณสุขภาพในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่กิจการสถานบริการต้องมีการแบ่งเพื่อนพี่แตนสถานที่ให้ชัดเจนและกิจการอื่นนั้นต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการให้บริการในกิจการนวดเพื่อสุขภาพ

3. เพื่อนที่สถานประกอบการจะต้องไม่อยู่ในพื้นที่ติดต่อกับการบริการตามกฎหมายว่าด้วยการบริการ

4. กรณีสถานบริการมีการให้บริการอยู่หลายรูปแบบลักษณะรวมอยู่ในอาคารเดียวกันหรือสถานที่เดียวกันนั้นจะต้องมีการส่วนให้ชัดเจนแต่ละสัดส่วนนั้นจะต้องมีพื้นที่และลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการในแต่ละประเภท       

5. การ จัดบริเวณที่ให้บริการเฉพาะบุคคลจะต้องไม่ ให้มิดชิดหรือรับกาดจนเกินไป

6. พื้นที่ที่ให้บริการทั้งภายนอกและภายในสถานที่ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพนั้นจะต้องมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

7. อาคารต้องทำด้วยวัสดุที่มั่นคงถาวรไม่ชำรุดและไม่มีคราบสิ่งสกปรก

8. บริเวณพื้นที่ที่มีการใช้น้ำในการให้บริการควรจะทำด้วยวัสดุสะอาดและทำความสะอาดง่ายไม่ลื่น

9. มีแสงสว่างที่เพียงพอในแต่ละพื้นที่ในการให้บริการ   

10. จัดให้มีการระบายอากาศให้เพียงพอ

เมื่อผู้ประกอบการรู้ถึงมาตรฐานกิจการงานนวดที่สำคัญแนวนั้นการเลือกซื้ออุปกรณ์สปาไม่ว่าจะเป็นเบาะนวดไทยหรือที่นอนนวดไทย เก้าอี้นวดเท้า เตียงนวดและตู้อบสมุนไพรนั้นต้องเลือกซื้อให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานสำหรับการนำมาใช้งาน