ศาสตร์การนวดแผนไทยได้รับการพัฒนามาจาก ท่าทางการบริหารตามหลักโยคีของเหล่าฤาษีชีไพรผู้ได้บำเพ็ญพรตเจริญภาวนามานานวันละหลายชั่วโมงหรือที่เรียกว่าท่าฤาษีดัดตน เป็นการบริหารร่างกายหรือกายกรรมเพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจอีกทั้งมีผลพลอยได้คือเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นแก้โรคลมทั้งสรรพางค์กายแก้เมื่อย แก้ปวดเป็นต้นนอกจากนี้การนวดแผนไทยยังอาจมีลีลาวิธีการนวดที่แตกต่างกันไป๒แบบได้แก่การนวดแบบราชสำนักและการนวดแบบเชลยศักดิ์การนวดแบบราชสำนักแต่เดิมเป็นการนวดเพื่อถวายการรับใช้พระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในราชสำนักการถ่ายทอดวิธีการนวดแบบนี้ต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้เรียนอย่างละเอียดถี่ถ้วน มีขั้นตอนในการสอนโดยเน้นที่จรรยามารยาทของการนวดส่วนการนวดแบบเชลยศักดิ์หรือแบบทั่วไปคือการนวดแบบสามัญชนที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยการฝึกฝนและการบอกเล่ามีแบบแผนการนวดตามวัฒนธรรมท้องถิ่นประกอบกับประสบการณ์ที่สั่งสมของครูผู้นวดแต่เดิมการถ่ายทอดศาสตร์การนวดไทยแบบนี้มักสอนและเรียนกันตามบ้านของครูนวดแต่ปัจจุบัน มีโรงเรียนศูนย์การเรียนการสอนตามสถาบันการศึกษาหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยส่วนมากการนวดแผนไทยจะใช้เบาะนวดไทยหรือที่นอนนวดไทยเก้าอี้นวดเท้าเป็นเบาะเสริมในการนวดเพื่อเอื้ออำนวยความสบายในการให้บริการในการทำสปาหรือการเปิดร้านสปาธุรกิจสปาหลายแห่งจึงมีบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้รับบริการเน้นบริการที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดความเมื่อยล้าโดยใช้น้ำแร่น้ำอุ่นผสมผสานไปกับการบำรุงสุขภาพด้วยการนวดการใช้สมุนไพรประคบ การใช้น้ำมันหอมระเหยสปาเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงชาวต่างประเทศที่มารับบริการเท่านั้นคนไทยที่ใส่ใจสุขภาพก็หันมารับบริการเพิ่มมากขึ้นจึงไม่แปลกที่ธุรกิจสปายังคงหวานหอมและสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของธุรกิจและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยมหาศาลการลงทุนในธุรกิจนวดแผนไทยจะขึ้นอยู่กับขนาดร้าน และทำเลที่ตั้ง ดังนั้นการลงทุนจึงมีตั้งแต่ระดับใช้เงินทุนตํ่า