การพูดถึงประโยชน์ของการนวด

การนวดโดยการสัมผัสกดการดัดการยืดไม่ว่าจะเป็นการนวดรูปแบบใดก็ตามเช่นการนวดแผนไทยการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าหรือการนวดน้ำมันนั้นมีประโยชน์มากมายที่สามารถเห็นได้ชัดเจนก็คือการนวดช่วยให้ผ่อนคลายในส่วนของร่างกายและในด้านของจิตใจยังช่วยทำให้ผู้รับบริการคลายความตึงเครียดลงได้ด้วยเหตุนี้การนวดจึงมีคุณนะประโยชน์ ที่เราควรจะบอกต่อหรือบอกให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทราบการนวดจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยการเพิ่มการไหลเวียนเลือดและการระบายน้ำของร่างกายระบบน้ำเหลืองจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนบรรเทาความแออัดในเนื้อเยื่อช่วยกระตุ้นการผลิตเซลล์เม็ดเลือดและส่งเสริมการไหลเวียนของน้ำเหลืองซึ่งจะเร่งการกำจัดของเสียของเซลล์ช่วยลดกรดแลคติกกรดยูริคที่สร้างขึ้นในระหว่างการออกกำลังกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลารวมทั้งช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่ ผู้ที่เข้าใช้บริการในการนวดคือต้องการลดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจทั้งจากการทำงานหนักมีปัญหาไม่สบายใจทําให้เกิดความเครียดการปฏิสัมพันธ์ด้วยการสื่อสารที่ถูกต้องและเข้าใจก่อนการเริ่มนวดถือว่าเป็นการช่วยให้การทำงานนั้นง่ายขึ้นตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงมือลักษณะของการนวดเพื่อความผ่อนคลายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการนวดแผนไทย บางสถานที่หรือบางร้านมีการต้อนรับลูกค้าและให้ลูกค้านอนบนเบาะนวดไทยหรือที่นอนนวดแผนไทยโดยเฉพาะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในขั้นตอนการนวดต่อไปและสิ่งที่สำคัญก็คือผู้นวดและผู้ประกอบการจะต้องรู้ถึงข้อควรระวังและข้อห้ามในการนวดเพื่อที่จะอธิบายและแนะนำลูกค้าในขั้นตอนของการซักประวัติของลูกค้าได้อีกด้วยเปิดร้านนวดแผนไทยนั้นนอกจากความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์แล้วนั้นยังจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์นวดไทยต่างๆเช่นเบาะนวดไทยเตียงนวดไทยเก้าอี้นวดเท้าตู้อบสมุนไพรและอุปกรณ์สปาต่างๆ และต้องศึกษาในเรื่องของการเก็บดูและรักษาอุปกรณ์นวดไทยเพราะการซื้ออุปกรณ์นวดไทยนั้นเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินก้อน เพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆเป็นตัวช่วยเสริมให้การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและต้องการให้มีอายุการใช้งานให้คุ้มค่ากับเงินทุนที่จ่ายไป ดังนั้นนอกจากจะมีความรู้และประสบการณ์ด้านการนวดที่ดีแล้วนั้น การบริหารจัดการการเงินและการบริหารจัดการจัดสรรพื้นที่ในการให้บริการก็สำคัญมากเช่นเดียวกัน