ย่อหน้าShortcodesรูปแบบ 

ในปัจจุบันคำว่าเดย์สปาเป็นที่ได้ยินอยู่เสมอคำนี้มีอิทธิพลมาจากสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณ 14 ปีที่แล้วมีการนำสิ่งธรรมชาติจากแหล่งต่างๆมาให้บริการลูกค้า

ศาสตร์การนวดแผนไทยหรือการนวดแผนไทยได้รับการพัฒนามาจากท่าทางการบริหารตามหลักโยคีของเหล่าฤาษีชีไพรผู้ได้บำเพ็ญพรตจริญภาวนามานานวันละหลายชั่วโมง หรือที่เรียกว่าท่าฤาษีดัดตนเป็นการบริหารร่างกายหรือกายกรรมพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งมีผลพลอยได้คือเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นแก้โรคลมทั้งสรรพางค์กายแก้เมื่อยแก้ปวดเป็นต้นนอกจากนี้การนวดแผนไทยยังอาจมีลีลาวิธีการนวดที่แตกต่างกันไป๒แบบได้แก่การนวดแบบราชสำนักและการนวดแบบเชลยศักดิ์ การนวดแบบราชสำนักแต่เดิมเป็นการนวดเพื่อถวายการรับใช้พระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในราชสำนักการถ่ายทอดวิธีการนวดแบบนี้ต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้เรียน อย่างละเอียดถี่ถ้วนมีขั้นตอนในการสอนโดยเน้นที่จรรยามารยาทของการนวดทฤษฎีการบำบัดรักษาโรคแผนโบราณและศาสตร์ของการนวดไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนักการตอนนี้กำลังกลายเป็นวิถีแห่งการบำบัดที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมที่สุดทั้งในสังคมไทยและไม่เว้นแม้กระทั่งบรรดาชาวต่างชาติที่มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวในเมืองไทยและได้มีโอกาสได้ทดลองใช้บริการการนวดไทยเพื่อสุขภาพหรือการนวดเพื่อบำบัดตลอดจนรวมไปถึงการทำสปาในการประกอบการเปิดร้านนวดแผนไทย นวดบำบัดให้ความผ่อนคลายต่างๆนั้นนอกจากความรู้ในเรื่องของด้านกายวิภาคศาตร์แล้วนั้นยังจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์นวดไทยต่างๆและต้องศึกษาในเรื่องของการเก็บดูและรักษาอุปกรณ์นวดไทยเก้าอี้นวดเท้าเพราะการซื้ออุปกรณ์นวดไทยนั้นเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินก้อน เพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆเป็นตัวช่วยเสริมให้การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและต้องการให้มีอายุการใช้งานให้คุ้มค่ากับเงินทุนที่จ่ายไปดังนั้นนอกจากจะมีความรู้และประสบการณ์ด้านการนวดที่ดีแล้วนั้น การบริหารจัดการการเงินและการบริหารจัดการจัดสรรพื้นที่ในการให้บริการก็สำคัญมากเช่นเดียวกันเตียงนวดไทยจัดอยู่ในหมวดอุปกรณ์การเปิดร้านนวดที่ขาดไม่ได้เลย เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะเราต้องใช้เตียงนวดไทยเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า