การแพทย์แผนตะวันออก

ศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกที่สำคัญเช่นการแพทย์อายุรเวทของประเทศอินเดียการแพทย์แผนจีนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านของประเทศต่างๆในซีกโลกตะวันออกทั้งนี้ศาสตร์การแพทย์อายุรเวทและการแพทย์แผนจีนนับเป็นทฤษฎีหลักการแพทย์แผนตะวันออกที่สำคัญและยังเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆในซีกโลกนี้การแพทย์อายุรเวทเก่าแก่ระดับ 6000 ปีถูกเผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆเช่นศรีลังกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทิเบตในขณะที่การแพทย์แผนจีนที่มีอายุเก่าแก่ระดับเดียวกับการแพทย์อายุรเวทก็ถูกเผยแพร่ไปยังประเทศทิเบตเกาหลีเวียดนามและ ญี่ปุ่นเป็นต้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากการแพทย์แผนจีนมากสังเกตจากตำรับยาสมุนไพรของญี่ปุ่นก็มาจากตำรับยาจีนทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามการแพทย์แผนตะวันออกก็ยังเชื่อมโยงกับการแพทย์ของกรีกและโรมันโดยการเผยแพร่ผ่านทางประเทศอาหรับโดยเฉพาะในกลุ่มชาวอิสลามแล้วเข้ามามีอิทธิพลต่อการแพทย์ของประเทศอินเดียทฤษฎีของการแพทย์ตะวันออกที่แท้จริงคือการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ โดยอาจจะมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปเช่น การปรับสมดุลของร่างกายโดยการปรับธาตุต่างๆและการปรับสมดุลของจิตใจเช่นการฝึกสมาธิโยคะ การแพทย์แผนจีนจะมีความเชื่อในเรื่องของพลังชีวิต เราจะมีการปรับสมดุลทางร่างกายด้วยการนวดและการใช้สมุนไพรมาทำให้เกิดความร้อน เช่นใช้อาบหรือใช้อบตัวส่วนในการนวด แพทย์แผนจีนจะโดดเด่นในเรื่องของการนวดเท้าหรือการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าที่ต้องมีลักษณะการนวดโดยให้ผู้นวดนั้นนั่งบนเก้าอี้นวดเท้าหรือโซฟาสำหรับนวดเท้าที่สามารถปรับเอนรองรับสรีระของผู้ป่วยได้ดีเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีความผ่อนคลายและลดภาวะการตึงเครียดในขณะที่นวด ประโยชน์ของการนวดฝ่าเท้านั้นจะช่วยปรับสมดุลในร่างกายและช่วยปรับให้ระบบไหลเวียนโลหิตนั้นดีขึ้น

การดูแลและทำความสะอาดเก้าอี้นวดเท้าในส่วนของเก้าอี้นวดเท้าจะมีการปรับเอนระดับได้ตามแรงดันของลูกค้าหาเก้าอี้นวดเท้ามีความฝืด ให้พนักงาน เช็คอยู่เสมอว่าเก้าอี้เปิดหรือไม่หากเก้าอี้ฝืดไม่สามารถดันลงได้ให้นำน้ำมันมาหยอดบริเวณเรทที่เป็นโครงสร้างเพื่อช่วยให้เก้าอี้สามารถปรับระดับได้ง่ายขึ้น และรวมไปถึงการทำความสะอาดพื้นที่ในโซนต่างๆ เช่น การทำความสะอาดในโซนรับแขก ต้องจัดระเบียบให้มองดูแล้วรู้สึกผ่อนคลาย สบายหูสบายตา