ข้อกำหนดในการเป็นพนักงานนวดที่ดี

ข้อกำหนดหรือคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆที่จะช่วยทำให้หมอนวดหรือผู้ประกอบการร้านนวดนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีมาตรฐาน มาตรฐานของธุรกิจนวดสปาในรูปแบบต่างๆ นอกจากสถานที่ ทำเล การตกแต่งร้านให้ดูสะอาดและมีมาตรฐานแล้ว ยังมีในเรื่องของทุนพื้นฐานของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นความรู้ นิสัย บุคลลิคและอีกอื่นๆ ในเบื้องต้นจะกล่าวมา 2 ข้อดังนี้

1 ต้องมีความรู้และศักยภาพในการทำงานดังที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นทุกสาขาวิชาชีพคุณต้องมีความรู้และความสามารถในการทํางานหากคุณไม่มีความรู้ในงานที่จะทำหรือไม่ได้ผ่านการอบรมที่เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้รู้จริงในงานที่ทำหรือไม่ได้เรียนรู้โดยครูพักลักจำทำให้ศักยภาพในการทำงานนานไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความรู้แต่นำแต่ไม่ได้นำความรู้นั้นมาร่วมปฏิบัติงานเหล่านี้ก็จะไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพใดๆในการทำงาน

  1. การรักษาความเป็นมืออาชีพ ข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญรองจากข้อที่ 1 การรักษาจรรยาบรรณของพนักงานนวดนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของข้อนี้ การรักษาความเป็นมืออาชีพในอาชีพนวดรวมไปถึงความสามารถในการสื่อสารเป็นผู้ฟังและประมวลผลที่ดีมีทักษะในการตัดสินใจและแนะนำเทคนิคในการนวดเพื่อให้บรรลุประโยชน์สูงสุดต่อความต้องการและอาการของผู้เข้ารับบริการต่างๆเป็นที่พึงพอใจการเอาใจใส่พนักงานนวดต้องสร้างความเชื่อถือความรู้สึกปลอดภัยความสบายใจมีความเคารพและให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เข้ารับบริการพนักงานนวดทุกคนรู้จักที่จะบำรุงรักษาตนเองรวมไปถึงการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอเช่นการเดินการดัด Yoga รวมไปถึงการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดีเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสุขภาพ อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือการดูแลรักษาอุปกรณ์สปาต่างๆ อาทิเช่นเก้าอี้นวดเท้า เบาะนวดไทยหรือเตียงนวดไทย ตลอดรวมไปถึง ตู้อบสมุนไพรไอน้ำสิ่งของเหล่านี้ ล้วนเป็นอุปกรณ์สปาและอุปกรณ์นวดแผนไทยที่จะต้องได้รับการบำรุงดูแลรักษาอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพราะนอกจากการบริการที่ดีแล้วการมีสิ่งของอำนวยความสะดวกก็เป็นการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้เช่นกัน