การนวดฝ่าเท้าเป็นศิลปะที่ชาวจีนและอินเดียใช้วินิจฉัยและรักษาโรคมานาน

การนวดฝ่าเท้าเป็นศิลปะที่ชาวจีนและอินเดียใช้วินิจฉัยและรักษาโรคมานานกว่า3,000ปีก่อนคริสตกาลโดยน่าจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับการกดจุดฝังเข็มต่อมาความรู้นี้ได้แพร่หลายไปทั่วอเมริกายุโรปเป็นต้นการนวดเท้าเป็นการนวดที่ส่วนต่างๆของเท้าเพื่อป้องกันและรักษาโรคการนวดเท้าสามารถนวดได้หลายส่วนเพื่อกระตุ้นอวัยวะต่างๆกันได้แก่การนวดฝ่าเท้าหลังเท้าด้านในและด้านนอกเป็นต้นระบบการทำงานของร่างกายเรานั้นซับซ้อนยิ่งนัก แต่ละส่วนของอวัยวะมีกลไกที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์ภาวะกดดันในบางจุดบางบริเวณของร่างกายสามารถส่งผลให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยไปยังอีกส่วนได้ซึ่งก็แน่นอนว่ามันหมายความว่าถ้าเราไม่ทำการกระตุ้นหรือบำบัดรักษาเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับในอีกจุดหนึ่งก็จะสามารถส่งผลดีไปยังส่วนที่มีปัญหาได้“การนวดและกดจุดฝ่าเท้า”ได้รับการค้นพบมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วโดยแพทย์จีนแผนโบราณทางยุโรปและอเมริกาก็มีการค้นพบต่อมาถึงเรื่องของจุดต่างๆที่บริเวณเท้าว่าสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างลึกซื้งกับการทำงานของกลไกในอวัยวะอื่นๆทั่วทั้งร่างกายนอกจากเราจะได้รับความรู้สึกสบายจาก“การนวดฝ่าเท้า”แล้วการนวดยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะต่างๆและยังช่วยบรรเทาโรคบางอย่างได้ด้วยเพราะฝ่าเท้าเป็นศูนย์รวมของตำแหน่งอวัยวะต่างๆในร่างกาย“การนวดและการกดจุดที่ฝ่าเท้า”อย่างถูกวิธีจึงทำให้เราได้รับความรู้สึกสบายและยังช่วยทำให้อาการผิดปกติในร่างกายบางอย่างลดน้อยลง  ทำให้เราได้เป็นเจ้าของร่างกายที่มีสุขภาพดี และห่างไกลจากโรคร้ายที่จะมาเยี่ยมเยือนเก้าอี้นวดเท้าหรือโฟซานวดเท้าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการประกอบธุรกิจการนวดวัตถุประสงค์ของการนวดเท้าเพื่อให้ลดความเครียดก่อนการนวดเท้าอาจจะต้องมีการแช่เท้าในอ่างน้ำอุ่นมีการปฏิบัติทั้งในวัฒธรรมตะวันตกและตะวันออก นอกจากจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยเท้า การแช่เท้าในน้ำร้อนอุณหภูมินั้นยังจะช่วยให้เลือดมาเลี้ยงที่เท้ามาก และลดอาการคั่งของเลือดที่ส่วนอื่นๆ เช่น ศีรษะหรือช่องเชิงกราน และทำให้อาการปวดหัวหรือปวดประจำเดือนนั้นลดลงได้